Nog geen lid van UTC?

Kom sfeerproeven op ons tennispark aan de Daltonlaan of schrijf je direct in
Het eerste jaar lidmaatschap kost je slechts € 100.

Een aanmelding wordt pas in behandeling genomen als deze is voorzien van een pasfoto. Het aanleveren van een digitale pasfoto (in JPEG-format) geniet de voorkeur. De contributie dient vóór 15 maart van het lopende jaar betaald te worden aan NL87ABNA0513628835 t.n.v. Unilever tennisclub te Rotterdam.
 
Zonder betaling van de contributie mag er niet gespeeld worden!
Nieuwe leden kunnen gebruikmaken van de banen (totdat hun KNLTB ledenpas er is) mits zij als bewijs van hun lidmaatschap de bevestigingsbrief van het UTC-lidmaatschap kunnen tonen. Ze krijgen die brief per email toegezonden.
 
KNLTB-pas 
Je KNLTB-pas ontvang je na betaling van je contributie en inplannen van de bardiensten
 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 10 465 3784

Address

Daltonlaan 35
3041 JB Rotterdam