Lidmaatschap opzeggen

Beëindiging lidmaatschap
Opzegging van het lidmaatschap bij UTC dien je schriftelijk naar de ledenadministrateur te sturen of per e-mail naar [email protected] vóór 31 december van het lopende verenigingsjaar te doen. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Ook dien je de sleutel van het tennispark in te leveren.
 
Als je niet vóór genoemde datum hebt opgezegd, wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd met een jaar en ben je de volledige contributie voor het nieuwe verenigingsjaar verschuldigd.
 
Je opzegging is definitief zodra je de parksleutel hebt ingeleverd. Dit dient uiterlijk in de maand december na de opzegging te gebeuren. Indien de sleutel niet retour is voor 31 januari wordt het lidmaatschap alsnog verlengd. Bij verlies of diefstal van de sleutel is één en ander ter beoordeling van het bestuur.