Contributie 2024

De contributie over 2024 bedraagt voor een seniorlid € 215,00. Voor een daglid € 152,00, voor een juniorlid € 83,00 (13 t/m 17 jaar) en voor een mini € 41,00 (4 t/m 12 jaar). Nieuwe seniorleden betalen het eerste jaar € 150,00.

Voor het aanmelden van nieuwe leden gelden de volgende voorwaarden:

  • Toelating als lid geschiedt in volgorde van aanmelding
  • Er geldt een éénmalig inschrijfbedrag van € 25,00
  • De borg voor de sleutel van het park bedraagt € 40,00. Deze ontvang je terug zodra je de sleutel weer inlevert. Het inleveren van de sleutel is onderdeel van de uitschrijvingsprocedure.
  • Nieuwe seniorleden krijgen het eerste jaar een korting van € 65,00 op de contributie. Dit wordt verrekend op de factuur.
Voor leden die per 1 juli of later lid worden kunnen aangepaste bedragen gelden. Het vastgestelde inschrijfgeld moet echter volledig worden betaald.

Aanmelding als lid kan via de website www.unilevertennisclub.nl

Jullie krijgen via KNLTB clubcollect een factuur per email voor het betalen van de contributie.
Dit kan via Ideal of automatische incasso. Tevens is er de mogelijkheid om in termijnen te betalen. Voor vragen over het betalen van de contributie, stuur dan een mail naar [email protected].

Volledigheidshalve vermelden wij dat leden worden geroyeerd als zij na het verstrijken van de betalingstermijn en de aanmaningen nog steeds hun contributie niet hebben voldaan. Het innen van de verschuldigde contributie wordt vervolgens aan een incassobureau uitbesteed.
 
Rotterdampas

Ook dit jaar is UTC aangesloten bij de Rotterdampas!
Wij kunnen je dan ook weer een korting aanbieden van € 25,00 op je contributie.
Ben je in het bezit van een geldige Rotterdampas (vanaf 1 maart 2023) stuur dan de volgende gegevens naar: [email protected]

  • Naam lid
  • Foto van de voor- en achterkant van de pas
  • Het nummer dat op de voorkant van de pas staat
  • IBAN rekeningnummer
  • Voorletters en achternaam van de rekeninghouder

De uitbetaling van de Rotterdampas korting vindt plaats na 1 mei en nadat je de volledige contributie hebt voldaan.