SAMENSTELLING COMMISSIES 2023

Kascommissie: Edwin Veelenturf (2023), Floris Gortemaker (2021) en Euclides Delgado dos Santos (2023)

Barcommissie: Frederik de Graaf (VZ), Sido Jensma, en Ger van Biljouw

Activiteitencommissie: Toesja de Gooijer (VZ), Daphne Buren-Baks, Hanneke van Houwelingen, Patrick Struijk

Park- en Baancommissie: Ger van Biljouw, Roy Masius en Jeroen van der Ley

Redactiecommissie: Corine Hummelman (VZ), Karin Jenniskens

Sponsorcommissie: Janelle Zoutkamp (VZ), Wim Ossewaarde, Jochem van Schalkwijk

Financiƫle commissieleden: Janelle Zoutkamp (VZ), Peter-Paul Havermans, Ronald Stasse, Rogier The

Ledenadministratie: Jacques Schaleven E-mail: [email protected]

Open toernooi commissie: Toesja de Gooijer, Hanneke van Houwelingen, Michel Castelijn, Maarten van der Heiden, Patrick Struijk, Sido Jensma en Anneleen Boersma.

VTL: Marit Oprins, Daphne Buren-Baks, en Maarten van der Heiden

VCL: Gerard Buren, Daphne Buren-Baks en Maarten van der Heiden

Tuincommissie: Mieke Blok

Jeugdcommissie: Hans Driessen, Patrick Struijk

Vertrouwenscontactpersoon
Karin Kandt-Reinders