Bardienst

Leden tussen de 18 en 65 jaar zijn verplicht om tweemaal per jaar een bardienst te draaien of één corveedienst te doen. Dagleden dienen eenmaal per jaar bardienst te draaien.

 
Dankzij de bardiensten houden we de kosten voor het lidmaatschap en de drankjes laag. In verband met de veiligheid van de barvrijwilligers heeft UTC ervoor gekozen om alle bardiensten met minimaal twee barvrijwilligers te draaien.
 
Vrijgesteld van bardienst zijn junioren tot 18 jaar, leden van 65 jaar en ouder, bestuurs- en commissieleden, leden van verdienste en ereleden. Het aantal bardiensten en de tijdsblokken zijn in de weekenden afhankelijk van of er les wordt gegeven en of er competitie of een toernooi plaatsvindt. Sommige weekenddagen zijn geen bardiensten ingeroosterd.
 
Bardiensten op doordeweekse avonden duren normaal gesproken van 19.00 uur tot 22:30 uur. Het is niet toegestaan om een bardienst in te plannen op een zaterdag en/of zondag tijdens de competitie wanneer je zelf deelnemer bent aan de competitie.
 
Inplannen bardienst?
  • Ga naar Mijn.KNLTB.club
  • Kies Unilever tennisclub en login met je bondsnummer (zie KNLTB pas).  
  • Bondsnummer vergeten? Mail naar [email protected]
  • Vul je wachtwoord in. Wachtwoord vergeten? Vraag direct een nieuwe aan.
  • Ben je ingelogd? Plan dan de bardiensten in.
of;
  • Open de KNLTBClubApp
  • Ga naar het tabblad club
  • Kies boven in beeld voor diensten
  • Plan de bardiensten in.  

IVA (Instructie Verantwoord Alcoholgebruik) 
Met ingang van 1 november 2000 is de nieuwe Drank- en Horecawet van kracht. In deze wet staan ook regels gesteld voor verenigingen die een kantine in eigen beheer hebben. Ze moeten we als vereniging over de juiste vergunning beschikken. En dienen bepalingen omtrent alcoholgebruik te worden opgenomen in het Huishoudelijk Reglement. Ook wordt er een minimum gesteld aan het aantal leden wat het diploma sociale hygiëne heeft.
 
Indien een vereniging gebruik maakt van barvrijwilligers - zoals bij UTC - dienen de barvrijwilligers een Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA) te volgen. Af en toe vindt er door officiële instanties controle plaats op de naleving van de regels. Overtredingen hebben bij verschillende verenigingen geleid tot geldboetes. Al zal een vereniging niet direct de vergunning kwijtraken om een kantine te voeren, het is wel zo dat het aantal controles wordt verhoogd als er zaken niet blijken te kloppen bij de controle van een vereniging. En dat willen we uiteraard graag voorkomen.

Het UTC-bestuur heeft een aantal jaar geleden besloten dat ieder seniorlid kennis moet hebben genomen van de IVA instructie. Doel van de instructie is kennisvergroting omtrent alcoholgebruik en de mogelijke gevolgen hiervan. Er wordt aandacht besteed aan het herkennen van probleemsituaties. Vanaf 2012 geldt dat iedere barvrijwilliger een IVA certificaat (of diploma Sociale Hygiëne) in ‘de ordner’ onder de koffiemachine moet hebben zitten. Dit om bij een controle direct te kunnen laten zien. 

De online IVA cursus met de bijbehorende online toets vind je op www.nocnsf.nl/iva. 
 
Je kunt de instructie nu via internet op ieder gewenst moment volgen. Na het volgen van de cursus krijg je een eeuwig geldend certificaat dat je kunt printen.

Certificaat s.v.p. opsturen naar de barcommissaris: [email protected] 
De map met alle certificaten bevindt zich in het kastje onder de koffiemachine.
Contactpersoon bardiensten
Willem Borgman
Tel. Zie KNLTB ClubApp
E-mail: [email protected]
 
Afkopen bardienst
Dit seizoen bestaat weer de mogelijkheid om je bardiensten af te kopen voor
€ 60,00 per bardienst. Het afkopen van de bardienst(en) kan door een mail te sturen naar [email protected]. Maak het bedrag over op reknr. NL87ABNA0513628835 t.n.v. Unilever Tennisclub te Rotterdam o.v.v. afkopen bardienst en je naam.
 
Aanmelden voor extra bardiensten 
Leden die geïnteresseerd zijn om een extra bardienst te draaien voor € 40,- per bardienst kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar [email protected] o.v.v. extra bardienst, naam en rekeningnummer.
In de loop van het seizoen zal je dan af en toe benaderd worden of je een extra dienst wilt draaien.
 
Je bepaalt dan zelf bepalen of je de gevraagde extra dienst draait of niet. Geen verplichtingen. Je kunt ieder moment aangeven niet langer benaderd te willen worden voor extra diensten.
 
Boete niet opdagen bardienst
Heb je een bardienst ingepland, maar kom je – zonder opgaaf van reden – niet opdagen? Dan ontvang je een boete van € 50 per bardienst voor het niet nakomen van je bardienst.
 
Checklist
Om te kunnen controleren of een ieder zijn of haar bardienst heeft gedraaid is er een checklist (ligt in de lade onder het koffieapparaat) die door de betreffende bardienst afgewerkt moet worden en aan het einde van de bardienst voorzien van datum, naam en handtekening in de brievenbus te worden gedeponeerd van de bestuurskast.