Bestuursleden

Het nieuwe bestuur is per januari 2023 aangetreden. Hieronder stellen we ze aan je voor en delen we tevens de commissies die onder ieders verantwoording vallen.

Contact opnemen kan. Maak dan gebruik van onderstaande emailadressen of telefoonnummers:

Voorzitter : Wim Ossewaarde 
E-mail: [email protected] Tel. 06-53230383

Secretaris : Corine Hummelman
E-mail: [email protected] Tel. 06-15467791

Penningmeester : Janelle Zoutkamp
E-mail: [email protected]  Tel. 06-19049619

Barcommissaris : Frederik de Graaf
E-mail: [email protected] Tel. 06-24769128

Activiteiten commissaris : Toesja de Gooijer
E-mail: [email protected] Tel. 06-25090865